Ceritifikace
ISO 9001
Moderní technologie
zkušenosti
Inovace
flexibilita
Kontaktuje nás

Konstrukce a řízení výroby

Jsme držiteli certifikátu kvality ISO 9001. Řízení výroby u nás probíhá pomocí softwaru – Dialog 3000S. Pro návrhy a projektování pracujeme s programy: Solid Works, Solid Edge, Jet Cam a další. Náš odborný personál nabízí možnost konzultace a poradenství již pro fázi vývoje vašich projektů.

Máme propracovaný systém řízení výroby

Pro řízení a plánování výroby používáme v naší společnosti ERP systém Dialog 3000 od tuzemské společnosti Control a.s. Evidujeme v něm veškeré nákupní a prodejní doklady, kompletní výrobní dokumentaci včetně pracovních postupů. Systém umožňuje sledovat veškeré výrobní procesy v aktuálním čase a vyhodnotit efektivitu.

V provozu máme nainstalovány terminály, na kterých jednotlivý pracovníci odvádí práci a je pomocí nich možné nahlížet detailněji na výkresovou dokumentaci. Přes tyto terminály se zadávají i výrobní neshody, které okamžitě vidí nadřízení pracovníci a mohou rychle reagovat. Systém zaručuje opakovatelnost pracovních postupů dohledatelnost jednotlivých zakázek včetně vstupního materiálu a kdo danou operaci prováděl.
Všichni zaměstnanci jsou odborně zaškoleni dodavatelskou firmou.